T?a l?c t?i v? tr ?c ?a ngay trung tm thnh ph? ? S?n, H?i Phng v?i dy ni R?ng bao quanh v khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha g?n , Dragon Ocean ? S?n t?a l?c. T?o nn m?t qu?n th? ngh? d??ng ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean ? S?n l siu ngh? d??ng qu?c t? ?u tin trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang ?n m?t di?n m?o hon ton m?i v nh?ng nt ?p a d?ng h?n. Khi du l?ch ? S?n pht tri?n, Dragon Ocean s? tr? thnh m?t ?a danh c?a ? S?n. T?a l?c t?i v? tr ?c ?a, ?c ?a, Khu du l?ch qu?c t? ?i R?ng - R?ng ?i D??ng ? S?n c di?n tch 480ha ?t khai hoang hon ton, ?t tiu chu?n qu?c t? hi?n ?i. Bi bi?n nhn t?o tr?i di 1 km, r?ng 23 ha l i?m thu ht chnh c?a Dragon Ocean ? S?n. N??c bi?n ? khu v?c ny lun trong xanh, t??ng ph?n r r?t v?i ? ?c ? bi bi?n ? S?n. Tn chnh th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill l Dragon Ocean ? S?n.D? n t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n ? S?n, TP. H?i Phng. Dragon Ocean ? S?n l qu?n th? du l?ch qu?c t? r?ng 480ha ??c ?nh h??ng tr? thnh qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c.D? n Dragon Ocean s? b?t ?u ho?t ?ng vo nm 2019. M?t s?n ph?m b?t ?ng s?n ?p, ti?m nng sinh l?i cao, tr? thnh ni?m t? ho c?a Thnh ph? H?i Phng.VP d? n:Ph??ng V?n H??ng, qu?n ? S?n, thnh ph? H?i Phng https://duandragonoceandoson.com/


Last-modified: 2021-11-03 () 12:59:54 (233d)